Komunikacja marketingowa w internecie polskich muzeów narodowych oraz wybranych muzeów europejskich — analiza porównawcza

Katarzyna Śmiałowicz, MA
Poznan University of Economics, Department of Product Marketing,
Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznan, Poland
katarzyna.smialowicz@gmail.com z ORCID: 0000-0003-4846-7139