Marketing instytutów badawczych w świetle obecnych uwarunkowań organizacyjno-prawnych

mgr Anna Slotorsz
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Polska

mgr Waldemar Cichoń
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Polska