Systemowe podejście do rozwoju standardów kształcenia celem budowania wartości w osobowości

Liudmyla Shulhina
National Technical University of Ukraine
Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute
Prospect Peremohy, 37, Kyiv 03056, Ukraine
shulm@ukr.net z ORCID 0000-0001-9554-6185

Anna Dąbrowska
Warsaw School of Economics
Institute of Management Consumer Behaviour Research Department
al. Niepodległości 162 02-554 Warsaw, Poland
adabro3@sgh.waw.pl z ORCID 0000-0003-1406-5510Metodyka prognozowania przychodów ze sprzedaży produktów innowacyjnych na krajowym rynku turystycznym

Liudmyla Shulhina
University of Finance and Law
Czesława Tańskiego Street 5, 43-382 Bielsko-Biała, Poland
shulm@ukr.net z ORCID 0000-0001-9554-6185Dyskusyjne kwestie wartości osobistych w kontekście harmonizacji standardów edukacyjnych Ukrainy i UE

Liudmyla Shulhina, Professor
National Technical University of Ukraine „Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Industrial Marketing Department Prospect Peremohy, 37, Kyiv 03056 , Ukraine
shulm@ukr.net z ORCID 0000-0001-9554-6185

Hanna Zhaldak, PhD
National Technical University of Ukraine „Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Management Department
Prospect Peremohy, 37, Kyiv 03056 , Ukraine
ann17@i.ua z ORCID 0000-0003-3421-3648