Zależne Gospodarki Rynkowe i Hierarchiczne Gospodarki Rynkowe a ich Narodowe Systemy Innowacji: przypadek Polski i Meksyku

prof. Edgar J. Saucedo-Acosta, prof. María Teresa Montalvo Romero, prof. Luis Fernando Villafuerte Valdés

University of Veracruz, Meksyk