Opinie konsumentów na temat przyczyn marnotrawienia żywności – uwarunkowania demograficzne i ekonomiczne

Magdalena Ankiel
Poznań University of Economics and Business, Institute of Marketing, Department of Product Marketing
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
magdalena.ankiel@ue.poznan.pl | ORCID 0000-0003-2594-1600

Urszula Samotyja
Poznań University of Economics and Business, Institute of Quality Science, Department of Food Quality and Safety
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
urszula.samotyja@ue.poznan.pl | ORCID  0000-0001-7388-0852