Jak mierzyć sukces lub niepowodzenie strategii nowego produktu na konkurencyjnych rynkach

Ireneusz P. Rutkowski
Department of Market Research and Services Management, Institute of Marketing,
Poznań University of Economics and Business, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
E-mail: Ireneusz.Rutkowski@ue.poznan.pl
ORCID: 0000-0002-3821-3533
DOI: 10.2478/minib-2022-0014