Trzy główne przyczyny impasu w pomiarze reputacji instytucji szkolnictwa wyższego

Joern Redler1*, Petra Morschheuser2
1 School of Business, Mainz University of Applied Sciences, Lucy-Hillebrand-Straße 2, 55128 Mainz, Germany
2 Department for Business Studies, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University Mosbach, Arnold-Janssen-Straße 9-13,74821 Mosbach, Germany
1*E-mail: joern.redler@hs-mainz.de
ORCID: 0000-0002-1861-4807
2E-mail: petra-morschheuser@mosbach.dhbw.de
ORCID: 0009-0000-8987-0800

DOI: 10.2478/minib-2024-0008Sojusz marek. Element konstrukcji strategii marketingowej organizacji naukowej

prof. dr. Joern Redler

Baden-Wuerttemberg Cooperative State University, NiemcyZarządzanie reputacją w organizacjach naukowych – rozwój struktury wraz z przykładami

prof. dr. Petra Morschheuser, prof. dr. Joern Redler

Baden-Wuerttemberg Cooperative State University, Niemcy