Reklama zewnętrzna jako element wzmacniający kampanie rekrutacyjne szkół wyższych

mgr Helena Rachwał
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Polska