Wdrożenie i ocena wybranego narzędzia CRM do zarządzania relacjami z interesariuszami w projekcie innowacyjnym

Ewa Prymon-Ryś*
AGH University, Faculty of Management, Ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków, Poland
*E-mail: ewapr@agh.edu.pl
ORCID: 0000-0001-9532-2333