Sposoby komunikowania się instytucji naukowej z otoczeniem

dr Joanna Pruchnicka
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, Polska