Potrzeby informacyjne zwiedzających imprezy targowe – badanie uczestników targów KOMPOZYT-EXPO 2018 i FASTENER POLAND

dr inż. Anita Proszowska

Akademia Górniczo-Hutnicza in. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Polska