Postrzeganie mięsa wytworzonego z komórek macierzystych in vitro przez polskich konsumentów w świetle badań ankietowych

Stanislaw Popek
Cracow University of Economics
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
popeks@uek.krakow.pl | ORCID 0000-0002-3681-1679

Bogdan Pachołek
Poznan University of Economics and Business
al. Niepodległości 10, Poznan 61-875, Poland
bogdan.pacholek@ue.poznan.pl | ORCID  0000-0003-0576-1426