Jak nowe oferty usług cyfrowych zmieniają praktyki konsumenckie – podejście oparte na teorii praktyk społecznych

Ryszard Kłeczek1*, Mirosława Pluta-Olearnik2, Anetta Pukas3
123Wroclaw University of Economics and Business, Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
1*E-mail: ryszard.kleczek@ue.wroc.pl
ORCID: 0000-0001-9327-3515
2E-mail: miroslawa.pluta-olearnik@ue.wroc.pl
ORCID: 0000-0002-5719-4710
3E-mail: anetta.pukas@ue.wroc.pl
ORCID: 0000-0001-6318-2516

DOI: 10.2478/minib-2024-0007Dynamika otoczenia – wpływ na przewagę konkurencyjną firmy usługowej z perspektywy dynamicznych zdolności CRM

Anetta Pukas*
Department of Marketing, Faculty of Management, Wroclaw University of Economics and Business,
Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
*E-mail: anetta.pukas@ue.wroc.pl
ORCID: 0000-0001-6318-2516