Rynkowe funkcjonowanie polskich uczelni w kontekście realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności

Angelika M. Pabian (PhD)
University of Silesia in Katowice Ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice
angelika.pabian@us.edu.pl – ORCID 0000-0002-8958-4262