Znaczenie kontaktów bezpośrednich w budowaniu relacji z kandydatami na studia

dr Dobrosława Mruk-Tomczak

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Marketingu Produktu, PolskaFinansowanie społecznościowe projektów uniwersyteckich na przykładzie gouep.pl

Dobrosława Mruk-Tomczak1, Ewa Jerzyk2
1Department of Product Marketing, Poznań University of Economics and Business
Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
2Department of Marketing Strategies, Poznań University of Economics and Business
Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
*E-mail: *dobroslawa.mruk-tomczak@ue.poznan.pl
Dobrosława Mruk-Tomczak; ORCID: 0000-0002-4548-8260
E-mail: ewa.jerzyk@ue.poznan.pl
Ewa Jerzyk; ORCID: 0000-0001-8474-3570

DOI: 10.2478/minib-2023-0008