Znaczenie kontaktów bezpośrednich w budowaniu relacji z kandydatami na studia

dr Dobrosława Mruk-Tomczak

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Marketingu Produktu, Polska