Determinanty budowania wizerunku i reputacji wyższej uczelni wobec jej interesariuszy

Dr Krzysztof Gołata
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
ORCID 0000-0001-6468-8076

Prof. zw. dr hab. Bogdan Sojkin
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska

ORCID 0000-0001-5468-8638

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Marketingu Produktu, PolskaInnowacyjność zachowań mieszkańców aglomeracji poznańskiej na rynku usług transportowych

prof. zw. dr hab. Bogdan Sojkin
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
ORCID: 0000-0001-5468-8638

dr Szymon Michalak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
ORCID: 0000-0003-2874-7694

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, PolskaStudent jako beneficjent programów stażowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej

prof. zw. dr hab. Bogdan Sojkin, dr Sylwia Michalak

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, PolskaKształtowanie relacji i ich wartości dla interesariuszy przez instytucję naukowo-badawczą

prof. zw. dr hab. Bogdan Sojkin, dr Sylwia Michalak

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, PolskaWspółpraca uczelni wyższej z praktyką gospodarczą

prof. zw. dr hab. Bogdan Sojkin, dr Sylwia Michalak

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, PolskaWyzwania dla marketingu instytucji naukowych i badawczych

prof. zw. dr hab. Bogdan Sojkin

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, PolskaUwarunkowania działalności marketingowej instytucji naukowych i badawczych

prof. zw. dr hab. Bogdan Sojkin
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, PolskaInformacyjne uwarunkowania marketingu instytucji naukowo-badawczej

prof. zw. dr hab. Bogdan Sojkin
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska