Otwarte innowacje jako forma współtworzenia wartości przez klientów

Krystyna Mazurek-Łopacińska, Professor
The Wroclaw University of Economics and Business
53-345 Wroclaw, ul. Komandorska 118/120, bud. B, Poland
krystyna.m.lopacinska @gmail.com – ORCID 0000-0002-0034-8344Ewolucja roli form komunikacji marketingowej w oddziaływaniu na zachowania zakupowe konsumentów na podstawie wyników badań ankietowych w latach 1995–2018

Krystyna Mazurek-Łopacińska, Professor
The Wroclaw University of Economics and Business 53-345 Wroclaw, ul. Komandorska 118/120, bud. B, Poland
krystyna.m.lopacinska@gmail.com z ORCID 0000-0002-0034-8344