Uwarunkowania i kierunki działań marketingowych w polskich instytutach badawczych

dr Marlena Elżbieta Maślanka

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, PolskaWpływ kryzysu gospodarczego na kierunki restrukturyzacji marketingu w instytutach badawczych

dr Marlena Elżbieta Maślanka
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, Polska