Marka osobista – instrukcja obsługi. Czy młodzi profesjonaliści chcą być uczeni o kreowaniu marki osobistej?

Joanna Macalik*
Katedra Zarządzania Marketingowego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania,
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
*E-mail: joanna.macalik@ue.wroc.pl
ORCID: 0000-0003-3946-8834

DOI: 10.2478/minib-2023-0009