Postawy polskich konsumentów wobec „czystego mięsa”

Magdalena Ankiel1*, Marta Łyko2, Bogdan Pachołek3
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Marketingu Produktu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
1*E-mail: magdalena.ankiel@ue.poznan.pl; marta.workplace@gmail.com
ORCID: 0000-0003-2594-1600
2ORCID: 0009-0001-6187-4030
3E-mail: bogdan.pacholek@ue.poznan.pl;
ORCID: 0000-0003-0576-1426
DOI: 10.2478/minib-2023-0025Postrzeganie mięsa wytworzonego z komórek macierzystych in vitro przez polskich konsumentów w świetle badań ankietowych

Stanislaw Popek
Cracow University of Economics
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
popeks@uek.krakow.pl | ORCID 0000-0002-3681-1679

Bogdan Pachołek
Poznan University of Economics and Business
al. Niepodległości 10, Poznan 61-875, Poland
bogdan.pacholek@ue.poznan.pl | ORCID  0000-0003-0576-1426