Grupy na Facebooku jako narzędzie marketingowe

Iwona Lupa-Wójcik, Ph.D.
Pedagogical University of Krakow, Faculty of Social Sciences, Institute of Law, Administration and Economics,
Podchorążych Street 2, 30-084 Krakow, Poland
iwona.lupa@wp.pl z ORCID: 0000-0003-1673-7077