Obszary wpływu w influencer marketingu. Do jakiego stopnia komunikacja jest pod kontrolą marki?

Anna Łaszkiewicz

Department of Marketing, Faculty of Management, University of Łódź, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź, Poland

E-mail: anna.laszkiewicz@uni.lodz.pl
Anna Łaszkiewicz; ORCID: 0000-0001-6202-6239
DOI: 10.2478/minib-2022-0018