Inteligencja emocjonalna w marketingu: badanie umiejętności osobistych I społecznych oraz ich wpływu na skuteczność marketingu

Liza Mousli1*, Chafika Larras2, Mehdi Bouchetara3, Sabrina Iraten4
1Independent Researcher, Tizi-Ouzou, 15000, Algeria
2–4Higher School of Management, Kolea, 42003 Tipaza, Algeria

1*E-mail: Mousliliza@gmail.com
ORCID: 0009-0001-2408-4988
2E-mail: C.larras@ensmanagement.edu.dz
ORCID: 0000-0002-5755-9636
3E-mail: M.bouchetara@ensmanagement.edu.dz
ORCID: 0000-0001-9826-8985
4E-mail: S.iraten@ensmanagement.edu.dz
ORCID: 0000-0002-0183-5769

DOI: 10.2478/minib-2023-0026