Innowacje jako przedmiot obrotu rynkowego

dr inż. Jerzy Koszałka
Politechnika Gdańska, Polska

mgr inż. Damian Kuźniewski
Politechnika Gdańska, Polska

mgr inż. Joanna Pniewska
Politechnika Gdańska, Polska