Marketingowe determinanty wyboru kierunku studiów

dr Michał Kucharski, prof. zw. dr hab. Romuald Szopa, dr Piotr Halemba