Ocena działań prowadzonych przez firmy w mediach społecznościowych w świetle wyników badań ich użytkowników

prof. zw. dr hab. Bogdan Gregor
Uniwersytet Łódzki, Polska

mgr Tomasz Kubiak
Uniwersytet Łódzki, PolskaPomiar mediów społecznościowych Web 1.0, a Web 2.0

prof. zw. dr hab. Bogdan Gregor
Uniwersytet Łódzki, Polska

mgr Tomasz Kubiak
Uniwersytet Łódzki, Polska