Tutoring akademicki jako forma nowoczesnej współpracy ze studentem i element doskonalenia jakości usługi dydaktycznej

Małgorzata Miśniakiewicz, PhD Eng.
Cracow University of Economics, College of Management and Quality
Poland, Sienkiewicza 5, 30-033 Krakow
malgorzata.misniakiewicz@uek.krakow.pl z ORCID 0000-0002-1282-284

Paulína Krnáčová, PhD Eng.
University of Economics in Bratislava, Faculty of Commerce Slovak Republic, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava paulina.krnacova@euba.sk z ORCID 0000-0002-5371-1661