Wykorzystanie wskaźników marketingowych w Polsce – w kierunku zarządzania opartego na dowodach

Robert Kozielski1, Donata Wilczewska2*
1Department of Strategy and Value Based Management, Faculty of Management, University of Lodz, Matejki Street 22/26, 90-237 Lodz, Poland
2questus, The Chartered Institute of Marketing, Organizacji WiN Street 83/7, 91-811 Lodz, Poland
E-mail: robert.kozielski@uni.lodz.pl
*E-mail: dwilczewska@questus.pl
Robert Kozielski: ORCID: 0000-0002-0200-1504
Donata Wilczewska: ORCID: 0009-0002-0971-4803
DOI: 10.2478/minib-2023-0001