Polityka jakości w kreowaniu dojrzałości organizacyjnej w przedsiębiorstwie świadczącym usługi turystyki medycznej

Joanna Kordasiewicz
SGH Warsaw School of Economics Collegium of Management and Finance Institute
of Management Department of Consumer Behavior Research
jkorda@sgh.waw.pl z ORCID: 0000-0002-8339-6607