Uwarunkowania polityczno-prawne marketingowej działalności przedsiębiorstw na eurorynku

Marcin Komor
Department of Marketing, Faculty of Management, University of Economics in Katowice, Katowice, Poland
Corresponding author:
E-mail: komor@ue.katowice.pl
ORCID: 0000-0003-1512-4893