Różnicowanie cen w handlu detalicznym: aktualne praktyki w handlu wielokanałowym online i offline

Ewa E. Kiczmachowska1*, Paweł de Pourbaix2, Dariusz Jemielniak3
Kozminski University, Jagiellońska 57 Street, 03-301 Warszawa

1E-mail: ekiczmachowska@kozminski.edu.pl
ORCID: 0000-0002-7336-875X

2E-mail: paweldep@kozminski.edu.pl
ORCID: 0000-0002-0300-8716

3E-mail: darekj@kozminski.edu.pl
ORCID: 0000-0002-3745-7931

DOI: 10.2478/minib-2023-0007