Emocjonalne uwarunkowania konsumpcji przekąsek przez polskich konsumentów

Ewa Jerzyk1*, Mirosława Kaczmarek2, Dobrosława Mruk-Tomczak3, Natalia Gluza4
1 Poznań University of Economics and Business, Department of Marketing Strategies, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
2 Poznań University of Economics and Business, Department of Market Research and Services, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
Poznań University of Economics and Business, Department of Product Marketing, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
Poznań University of Economics and Business, Department of Marketing Strategies, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
1*E-mail: ewa.jerzyk@ue.poznan.pl
ORCID: 0000-0001-8474-3570
2 E-mail: miroslawa.kaczmarek@ue.poznan.pl
ORCID: 0000-0002-3844-6310
E-mail: dobroslawa.mruk-tomczak@ue.poznan.pl
ORCID: 0000-0002-4548-8260
4
E-mail: natalia.gluza@ue.poznan.pl
ORCID: 0000-0002-9864-4116

DOI: 10.2478/minib-2024-0009Pracownicy przyszłości – oczekiwane kompetencje na poziomie kształcenia wyższego

Dobrosława Mruk-Tomczak*1, Ewa Jerzyk2
1Poznań University of Economics and Business, Department of Product Marketing
2Poznań University of Economics and Business, Department of Marketing Strategies
*1E-mail: dobroslawa.mruk-tomczak@ue.poznan.pl
ORCID: 0000-0002-4548-8260
2E-mail: ewa.jerzyk@ue.poznan.pl
ORCID: 0000-0001-8474-3570

DOI: 10.2478/minib-2024-0006Finansowanie społecznościowe projektów uniwersyteckich na przykładzie gouep.pl

Dobrosława Mruk-Tomczak1, Ewa Jerzyk2
1Department of Product Marketing, Poznań University of Economics and Business
Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
2Department of Marketing Strategies, Poznań University of Economics and Business
Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
*E-mail: *dobroslawa.mruk-tomczak@ue.poznan.pl
Dobrosława Mruk-Tomczak; ORCID: 0000-0002-4548-8260
E-mail: ewa.jerzyk@ue.poznan.pl
Ewa Jerzyk; ORCID: 0000-0001-8474-3570

DOI: 10.2478/minib-2023-0008Znaczenie kontaktów bezpośrednich w budowaniu relacji z kandydatami na studia

dr Dobrosława Mruk-Tomczak

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Marketingu Produktu, Polska