Badanie wstępne nad przeciążeniem informacyjnym w wyniku wyszukiwania informacji oraz śledzenia informacji

Tingting He, PhD
Governors State University, College of Business, Division of Management, Marketing and Entrepreneurship
1 University Pkwy, University Park, IL 60484, USA
the@govst.edu | ORCID 0000-0003-1679-9956