Wartość informacyjna opakowań jako determinanta zakupu żywności

Dr hab. inż. Magdalena Ankiel, prof. UEP
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Marketingu Produktu, Instytut Marketingu,
Polska, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
magdalena.ankiel@ue.poznan.pl | ORCID: 0000-0003-2594-1600

Dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Rynku i Konsumpcji, Instytut Ekonomii i Finansów, Polska
margrzyb@uwm.edu.pl | ORCID: 0000-0002-6571-1140