Zmiany warunków wynajmu mieszkania oczekiwane przez studentów po pandemii COVID-19 w związku z ich aktywnością na rynku pracy

Małgorzata Grzywińska-Rąpca1*, Mariola Grzybowska-Brzezińska2, Marcin Janusz3
1Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Rynku i Konsumpcji, Plac Cieszyński
1/429A, 10-719 Olsztyn
2Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Rynku i Konsumpcji, Plac Cieszyński 1/426, 10-719 Olsztyn
3Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Polityki Gospodarczej, ul. M. Oczapowskiego 4/105, 10-719 Olsztyn,
1*E-mail: malgo@uwm.edu
ORCID: 0000-0003-2088-2795
2E-mail: margrzyb@uwm.edu
ORCID: 0000-0002-6571-1140
3E-mail: marcin.janusz@uwm.edu.pl
ORCID: 0000-0002-4652-6898
DOI: 10.2478/minib-2023-0020