Ocena marketingowej komunikacji internetowej jednostek naukowych w kontekście współpracy z przedsiębiorstwami w województwie łódzkim

Dr Sławomir Milczarek
Marvec Consulting, Łódź, Polska
ORCID 0000-0002-0352-8981

Dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk
prof. PŁ, Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Polska
ORCID 0000-0001-8339-2270Ocena komunikacji marketingowej jednostek naukowych w kontekście współpracy z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkim

dr Sławomir Milczarek,
Marvec Consulting, Łódź, Polska

dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk,
prof. PŁ, Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Polska