Kompetencje pisemnego komunikowania społecznego uczniów na podstawie badań

Krzysztof Gołata, PhD
Poznań University of Economics and Business, Department of Economic Publicity and Public Relations, Poland
krzysztof.golata@ue.poznan.pl z ORCID 0000-0001-6468-8076Determinanty budowania wizerunku i reputacji wyższej uczelni wobec jej interesariuszy

Dr Krzysztof Gołata
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
ORCID 0000-0001-6468-8076

Prof. zw. dr hab. Bogdan Sojkin
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska

ORCID 0000-0001-5468-8638

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations, Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Marketingu Produktu, Polska