Innowacyjne determinanty atrakcyjności inwestycyjnej kraju na przykładzie Ukrainy

Oleg Gavrysh
Department of International Economics, 'Igor Sikorsky Polytechnic Institute’, National Technical University of Ukraine, 37,
Peremohy Ave., Kyiv 03056, Ukraine
ORCID: 0000-0002-1961-3267

Anna Kukharuk
Department of International Economics, 'Igor Sikorsky Polytechnic Institute’, National Technical University of Ukraine, 37,
Peremohy Ave., Kyiv 03056, Ukraine
ORCID: 0000-0002-2792-4137

Iuliia Gavrysh
Department of Industrial Marketing, 'Igor Sikorsky Polytechnic Institute’, National Technical University of Ukraine, 37, Peremohy
Ave., Kyiv 03056, Ukraine
ORCID: 0000-0001-9825-2393

Corresponding author:
E-mail: juliagavrish@gmail.com