Wpływ zaangażowania studentów we współtworzenie wartości na doświadczenie e-learningu i zadowolenie w świetle badań własnych

Katarzyna Dziewanowska*, Agnieszka Kacprzak
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa, Poland
*E-mail: kdziewanowska@wz.uw.edu.pl; Katarzyna Dziewanowska*; ORCID: 0000-0003-1897-0534
Agnieszka Kacprzak; ORCID: 0000-0003-1949-9131

DOI: 10.2478/minib-2023-0010