Badanie modelu dojrzałości procesu jako paradygmatu doskonalenia procesu reklamowego

Dr. Daniel Adrian Doss
University of West Alabama, USA
adoss@uwa.edu

Dr. Russ Henley
University of West Alabama, USA
rhenley@uwa.edu

Qiuqi Hong, MBA
Guangzhou College of Technology and Business, International Educational College, Guangdzu,
Guangdong, Chiny
hongqiuqi@gzgs.org.cn

Trey Pickett, MBA
University of West Alabama, USA
pickettc3946@uwa.ed