Kształtowanie nowego produktu z perspektywy tworzenia przewagi konkurencyjnej

Dariusz Dąbrowski*
Marketing Department, Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics,
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Poland
*E-mail: dariusz.dabrowski@zie.pg.gda.pl
ORCID: 0000-0002-2045-2683