Transformacja cyfrowa w ochronie zdrowia i jej wymiar marketingowy

Iwona Czerska*
Department of Marketing Research, Faculty of Management, Wroclaw University of Economics and Business, 118/120 Komandorska Str., 53-345 Wroclaw, Poland
*E-mail: iwona.czerska@ue.wroc.pl
ORCID: 0000-0002-9680-6695