Dywersyfikacja stylów zakupowych klientów w kontekście zmian w tygodniowym rozkładzie pracy placówek handlu detalicznego

Dr Piotr Cyrek
Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Ekonomii i Finansów,
Polska, ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów
piotrcyr@univ.rzeszow.pl | ORCID: 0000-0002-8306-1612