Zarządzanie doświadczeniami klienta: analiza zatrzymania klientów w restauracjach w stanie anambra w Nigerii

Cosmas Anayochukwu Nwankwo1*, MacDonald Isaac Kanyangale2
Kozminski University, Jagiellońska 57 Street, 03-301 Warszawa
University of KwaZulu Natal, Durban, South Africa

1*E-mail: Nwankwoc@ukzn.ac.za
ORCID: 0000-0002-3135-7788

2Kanyangalem@ukzn.ac.za
ORCID: 0000-0003-2259-1449