Ekologizacja konsumpcji: wyzwania dla konsumentów I przedsiębiorstw

Anna Dąbrowska1, Paweł Jurowczyk2, Irena Ozimek3

1
Consumer Behaviour Research Department, Warsaw School of Economics, Institute Management, Poland
2ABR SESTA Market Research and Consulting, Poland
3Department of Development Policy and Marketing, Institute of Economics and Finance,

Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Poland
Anna Dąbrowska; adabro3@sgh.waw.pl
Anna Dąbrowska; ORCID: 0000-0003-1406-5510
Paweł Jurowczyk; ORCID: 0000-0001-6412-8431
Irena Ozimek; ORCID: 0000-0003-3430-8276
DOI: 10.2478/minib-2022-0015Systemowe podejście do rozwoju standardów kształcenia celem budowania wartości w osobowości

Liudmyla Shulhina
National Technical University of Ukraine
Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute
Prospect Peremohy, 37, Kyiv 03056, Ukraine
shulm@ukr.net z ORCID 0000-0001-9554-6185

Anna Dąbrowska
Warsaw School of Economics
Institute of Management Consumer Behaviour Research Department
al. Niepodległości 162 02-554 Warsaw, Poland
adabro3@sgh.waw.pl z ORCID 0000-0003-1406-5510Zmiany na polskim rynku usług e-edukacji spowodowane pandemią covid-19: zachowania i opinie młodych konsumentów i usługodawców

Anna Dąbrowska
Warsaw School of Economics, Institute of Management, Consumer Behaviour Research Department
Warsaw, ul. Madalińskiego 6/8
adabro3@sgh.waw.pl z ORCID 0000-0003-1406-5510

Joanna Ciupak
graduate of the Warsaw School of Economics
Warsaw, ul. Madalińskiego 6/8