Wykorzystanie instrumentów online w kreowaniu marki szkoły wyższej

dr Barbara Mróz-Gorgoń, mgr Aleksandra Całka

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska