Jak nowe oferty usług cyfrowych zmieniają praktyki konsumenckie – podejście oparte na teorii praktyk społecznych

Ryszard Kłeczek1*, Mirosława Pluta-Olearnik2, Anetta Pukas3
123Wroclaw University of Economics and Business, Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
1*E-mail: ryszard.kleczek@ue.wroc.pl
ORCID: 0000-0001-9327-3515
2E-mail: miroslawa.pluta-olearnik@ue.wroc.pl
ORCID: 0000-0002-5719-4710
3E-mail: anetta.pukas@ue.wroc.pl
ORCID: 0000-0001-6318-2516

DOI: 10.2478/minib-2024-0007Praktyki społecznej odpowiedzialności biznesu w branży energetycznej — tendencje zmian

Mirosława Pluta-Olearnik1, Aneta Buda2
1Department of Marketing, Wroclaw University of Economics and Business, Komandorska Street 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
2Faculty of Management, Wroclaw University of Economics and Business, Komandorska Street 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
*E-mail: miroslawa.pluta-olearnik@ue.wroc.pl
Mirosława Pluta-Olearnik: ORCID: 0000-0002-5719-4710
Aneta Buda: ORCID: 0009-0002-0020-4022
DOI: 10.2478/minib-2023-0003Znaczenie emocji w decyzjach zakupowych konsumentów — podejście neuromarketingu

Mirosława Pluta-Olearnik
Department of Marketing, Wroclaw University of Economics and Business, Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
Corresponding author:
E-mail: miroslawa.pluta-olearnik@ue.wroc.pl
Mirosława Pluta-Olearnik
ORCID: 0000-0002-5719-4710

Patrycja Szulga
Wroclaw University of Economics and Business, Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
ORCID: 0000-0003-3630-966XNowe generacje studentów z perspektywy współtworzenia wartości w uniwersytecie

prof. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra MarketinguZintegrowana komunikacja marketingowa – koncepcje, praktyka, nowe wyzwania

prof. zw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, PolskaKadra wykładowców jako element marketingu szkoły wyższej

prof. zw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, PolskaUmiędzynarodowienie marketingu w sektorze edukacji i badań

prof. zw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, PolskaMiejsce marketingu we współczesnej organizacji – charakter zmian

prof. zw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, PolskaMarketing usług opartych na wiedzy

dr hab. prof. nadzw. Mirosława Pluta-Olearnik
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska