Pierwsze kroki w komercjalizacji projektu naukowego na podstawie portalu Neiberia.com

dr hab. prof. nadzw. Stanisław Ambroszkiewicz
Instytut Podstaw Informatyki PAN

mgr Anna Ambroszkiewicz
Instytut Podstaw Informatyki PAN

mgr Waldemar Bartyna
Instytut Podstaw Informatyki PAN

dr Marek Faderewski
Instytut Podstaw Informatyki PAN