Artykuły

Systemowe podejście do rozwoju standardów kształcenia celem budowania wartości w osobowości - ,
Nakłady na badania i rozwój w sektorze polskich przedsiębiorstw jako instrument polityki badawczo-rozwojowej -
Marka jako nośnik wartości dla klienta: związki ze zjawiskiem Customer Engagement - ,
Kompetencje pisemnego komunikowania społecznego uczniów na podstawie badań -
Polityka jakości w kreowaniu dojrzałości organizacyjnej w przedsiębiorstwie świadczącym usługi turystyki medycznej -
Badanie opinii polskich konsumentów na temat oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych na opakowaniach produktów spożywczych -
Motywy i bariery korzystania z elektrycznych skuterów na minuty - , ,
Zastosowanie metody design thinking w zarządzaniu doświadczeniami klientów - ,
Postrzeganie mięsa wytworzonego z komórek macierzystych in vitro przez polskich konsumentów w świetle badań ankietowych - ,
Opinie konsumentów na temat przyczyn marnotrawienia żywności – uwarunkowania demograficzne i ekonomiczne - ,
Zero Identity – nowy paradygmat cyberbezpieczeństwa - , ,
Wiedza i umiejętności przedsiębiorcze w ekosystemie startupów – przypadek Gruzji - , ,
Poszukiwanie i percepcja informacji przez konsumentów w świetle idei zrównoważonej konsumpcji — przykład rynków żywnościowych - ,
Konsumenci wobec zrównoważonej konsumpcji żywności -
Wartość informacyjna opakowań jako determinanta zakupu żywności - ,
Dywersyfikacja stylów zakupowych klientów w kontekście zmian w tygodniowym rozkładzie pracy placówek handlu detalicznego -
Technologia wearable w ocenie młodych konsumentów - ,
Możliwości promocji marki poprzez lifestylowe sportowe aplikacje mobilne - ,
Grupy na Facebooku jako narzędzie marketingowe -
Komunikacja marketingowa w internecie polskich muzeów narodowych oraz wybranych muzeów europejskich – analiza porównawcza -
Modelowe ujęcia audytu marketingu -
Zarządzanie wizerunkiem z wykorzystaniem komunikacji wirtualnej w sytuacjach kryzysowych na przykładzie grupy kapitałowej CD PROJEKT -
Młodzi konsumenci wobec bezpieczeństwa swoich danych pobieranych przez inteligentne urządzenia w dobie internetu rzeczy -
Zmiany na polskim rynku usług e-edukacji spowodowane pandemią covid-19: zachowania i opinie młodych konsumentów i usługodawców - ,
Porównanie darowizn pieniężnych i czasu: co mówią badania eksperymentalne? -
Metodyka prognozowania przychodów ze sprzedaży produktów innowacyjnych na krajowym rynku turystycznym -
Zaangażowanie pokolenia Z w działania komunikacyjne marek odzieżowych w mediach społecznościowych — przypadek Polski -
Rozpoznawalność technologii rozszerzonej rzeczywistości w aplikacjach mobilnych przez ich użytkowników -
Opakowanie jako determinant zakupu na rynku suplementów diety w Polsce - , ,
Rozwój przekrojowych kompetencji studentów poprzez promowanie wiedzy i umiejętności medycznej - , , ,
Ocena wybranych działań wizerunkowych online realizowanych przez Polskie uczelnie - ,
Męska elegancja XXI wieku wśród Polskich galantów i dandysów - ,
Marketing, start-upy i innowacje: ramy dla zrozumienia możliwości wykorzystania innowacji technologicznych w turystyce (na przykładzie gruzińskiego sektora turystycznego i rosyjskich start-upów) - , ,
Rynkowe funkcjonowanie polskich uczelni w kontekście realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności -
Nowy model organizacyjny funkcjonowania instytutów badawczych w Polsce — analiza porównawcza Sieci Łukasiewicz i Poltrin -
Tutoring akademicki jako forma nowoczesnej współpracy ze studentem i element doskonalenia jakości usługi dydaktycznej - ,
Wpływ interakcji pomiędzy krajem produkcji a świadomością marki na intencję zakupu produktu o niskim stopniu zaangażowania przez młodych dorosłych w Malezji - , , ,
Otwarte innowacje jako forma współtworzenia wartości przez klientów -
Badanie wstępne nad przeciążeniem informacyjnym w wyniku wyszukiwania informacji oraz śledzenia informacji -
Wielkość i dynamika krajowych wydatków na badania i rozwój w Unii Europejskiej -