Orientacja marketingowa jednostek naukowo-badawczych jako wsparcie procesu komercjalizacji wyników B+R

- dr Marzena Walasik

Rynek usług B+R, który powstał w wyniku przeobrażeń społeczno-gospodarczych stawia jednostki naukowo-badawcze w sytuacji przedsiębiorstw usługowych i konsekwentnie wymusza zachowanie marketingowe w tego typu podmiotach. Poszukiwane są nowe rozwiązania oraz możliwości wykorzystania dorobku marketingu dla sfery B+R. Jednym z takich elementów, wpływających na wzrost skuteczności komercjalizacji wyników prac naukowo-badawczych, jest wprowadzenie orientacji marketingowej, której stosowanie w jednostkach naukowo-badawczych przyczynia się do budowania relacji na linii nauka-biznes, skutkującej transferem wiedzy do gospodarki. Odpowiednie wdrożenie orientacji marketingowej to z jednej strony dla jednostki naukowo-badawczej pomoc w upowszechnianiu informacji o prowadzonych przez nią pracach badawczo-wdrożeniowych i aplikacyjnych, z drugiej uświadomienie potencjalnych przedsiębiorców w zakresie zysków wynikających z wdrożenia konkretnych efektów prac B+R. Działania prowadzone w ramach orientacji marketingowej przynoszą także wartość dodaną w postaci rozpoznania potrzeb technologicznych otoczenia co wiąże się z nawiązaniem kontaktu z potencjalnym odbiorcą wyników prac B+R.
Celem artykułu było wskazanie sposobów wdrożenia orientacji marketingowej w jednostce naukowo-badawczej dzięki zastosowaniu zdefiniowanych modeli hybrydowych oraz dedykowanych w zależności od modelu instrumentarium w ramach koncepcji marketingu-mix 4P, których wykorzystanie przekłada się na wzrost powodzenia komercjalizacji wyników prac B+R.

dr Marzena Walasik, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Polska – pracownik Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu, gdzie pełni funkcję Pełnomocnika Dyrektora ds. Komercjalizacji. Absolwentka studiów podyplomowych m.in. z audytu, rachunkowości, pedagogiki, posiada dyplom MBA, jest wieloletnim wykładowcą akademickim. Zajmuje się systemową organizacją działań promocyjnych i marketingowych oraz operacyjną organizacją platformy technologicznej. Zainteresowania badawcze autorki skupiają się wokół zagadnień związanych z transferem wiedzy, wyceną rozwiązań innowacyjnych oraz komercjalizacją wyników badań naukowych.

DOI: 10.14611/MINIB.30.12.2018.05
Kontakt: marzena.walasik(at)itee.radom.pl
MINIB, 2018, Vol. 30, Issue 4

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 57
Pobrano: 57