Możliwość przełamywania barier współpracy międzynarodowej w zakresie B+R z punktu widzenia jednostki badawczej na przykładzie Instytutu Lotnictwa

- mgr inż. Sylwester Wyka

Artykuł przedstawia możliwości przełamywania barier we współpracy międzynarodowej z punktu widzenia jednostki badawczej. Celem artykułu jest prezentacja dobrych praktyk zarządczych współpracy międzynarodowej w obszarze B+R między Instytutem Lotnictwa a General Electric, które obniżają poziom niepewności kooperacji. W tekście wykorzystano wyniki badań ilościowych dotyczące barier współpracy technologicznej między polskimi podmiotami a zagranicznymi partnerami. Analiza studium przypadku wykazała możliwość ograniczenia tych barier. Dane do studium przypadku zostały zebrane w wywiadach z menedżerami zarówno polskiego jak i amerykańskiego partnera. Partnerska współpraca pomiędzy organizacjami przynosi obopólne korzyści i motywuje partnerów do dalszego rozwoju współpracy i obniża koszty transakcyjne wynikające ze współdziałania we wrażliwym obszarze. Obie organizacje wypracowały szereg dobrych praktyk współpracy międzynarodowej w obszarze B+R, które mogą zostać wykorzystane do przełamania barier w nawiązywaniu międzynarodowej współpracy B+R przez polskie przedsiębiorstwa.

mgr inż. Sylwester Wyka, Instytut Lotnictwa, Warszawa, Polska – Zastępca dyrektora Instytutu Lotnictwa od 1 stycznia 2018. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno z zakresu projektowania, jak też zarządzania zespołem w jednostkach naukowych i badawczych, oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym, zdobyte między innymi w GE Company Poland – GE Aviation Engineering Design Center oraz Gerda Hydomat S.A. Łączy umiejętności techniczne i kierownicze wsparte szerokim zawodowym doświadczeniem z wielu obszarów. W trakcie swojej kariery zawodowej pracował, między innymi, jako inżynier sprzedaży, inżynier mechanik. Doszedł do pozycji kierownika działu produkcji, jak też kierownika zespołu inżynierów zajmującego się projektowaniem krawędzi spływu w Airbus A350. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Produkcji w obszarze Automatyki i Robotyki. Ostatnio jest zainteresowany tematem współpracy między jednostkami naukowymi i biznesem ze szczególnym uwzględnieniem barier wejściowych dla takiej współpracy.

DOI: 10.2478/minib-2019-0009
Kontakt: sylwester.wyka(at)ilot.edu.pl
MINIB, 2019, Vol. 31, Issue 1

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 103
Pobrano: 103